Custom Maps - ZeeMaps
Pärnu kultuurireklaam välipindadel
Pärnu kultuurireklaami kandjad (stendid ja tulbad) ürituste reklaamimiseks. Eelreklaami eksponeerimise eest Pärnu linn tasu ei nõua, kuid samas on plakatite kleepimine sündmuste korraldajate enda poolt keelatud (vältimaks plakatite ülekleepimist). Plakatite leviga tegeleb OÜ Teenusprojektid (Riina Ansu, teenusprojektid@gmail.com, tel 5669 2331) ja teenus on tasuline. Alates 23.03.2018 seoses Rüütli platsi renoveerimistöödega pole antud reklaamtulp ajutiselt kasutusel.
Name
           
Built with ZeeMaps ©