Custom Maps - ZeeMaps
MAPA PARTICIPA SITGES NET
En aquest mapa podeu marcar tants punts com vulgueu per indicar: els llocs amb aspectes a millorar, els llocs amb punts forts i les idees i propostes per al nou servei de neteja, recollida de residus i deixalleria. Moltes gracies!
Map Access:
Map loading, please wait...
Name